Image rotator

             

24st HST / 9de GLT 2014

 

Reglement camping

 

1.       Alleen bij aankomst en vertrek mag men met een voertuig tot aan de tent rijden om de benodigde spullen uit te laden en/of in te laden.

2.      Gedurende het toernooi mogen er overdag en ’s nachts géén voertuigen op het complex rijden c.q. parkeren.

3.       De voertuigen dienen op het met P aangeduide terrein geparkeerd te worden of binnen de daarvoor bestemmende parkeervakken bij het sportcomplex.

4.       De toernooileiding heeft de plaatsen voor de eigen op te zetten tenten gemarkeerd.

5.       De grote tenten zijn gekenmerkt met de naam van de betreffende vereniging.

6.       Het is verboden om glazen flessen of enig ander glaswerk mee te nemen naar het kampeerterrein.

7.       Afval dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden.

8.       De toiletboxen dienen schoon gehouden te worden.

9.       Na 01.00 uur: uiterste stilte op het complex.

10.     De douches en toiletten in de kleedruimtes kan men doorlopend, ook ’s nachts, gebruiken. Laat deze na gebruik schoon achter.

11.     Maak de voetbalschoenen niet schoon in het kleedlokaal.

12.     In alle gesloten ruimtes geldt een rookverbod.

13.     Op het complex mag géén open vuur gemaakt worden.

14.     Barbecueën is op het complex verboden.

15.     Het is niet mogelijk om elektrisch te koken/barbecueën en uit veiligheidsoverwegingen derhalve verboden.

16.     Het gebruik van de aanwezige 230V aansluiting is enkel en alleen mogelijk voor apparatuur welke geringe stroomverbruik hebben.

17.     U kunt ontbijten tussen 08.00 uur en 10.30 uur (buffet).

18.     Alle beschadigingen die worden aangericht aan de eigendommen van burgers en de sportaccommodatie en tenten, komen voor rekening van diegene(n), die de schade hebben veroorzaakt.

19.    De organiserende vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van begeleid(st)ers en spelers.

20.    Bij het overtreden van de huisregels heeft de organisatie het recht u de toegang tot het complex te ontzeggen.

21.    ’s Nachts is er bewaking op het complex aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn zij bevoegd tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen.

22.    Er is een algeheel alcoholverbod voor personen onder de 18. De begeleiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze regel.

 

 

          In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.